Tra cứu tên miền Whois

Whois là dịch vụ cung cấp thông tin về việc đăng ký tên miền cấp cao nhất trên Internet (TLD) và các số nhận dạng khác, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc hộp thư bưu chính. Dữ liệu được cung cấp bao gồm tên của công ty hoặc cá nhân đã đăng ký số nhận dạng, vị trí của công ty, thời điểm đăng ký và cách liên hệ với họ. Nó cũng có thể cung cấp thông tin bổ sung như địa chỉ liên hệ quản trị cho một tổ chức.

Cơ sở dữ liệu WHOIS được duy trì bởi IANA, tổ chức đã giao trách nhiệm duy trì cơ sở dữ liệu cho các Cơ quan đăng ký khu vực trên toàn thế giới. Mỗi cơ quan đăng ký duy trì một bản sao của cơ sở dữ liệu WHOIS, nhưng có thể không trả lời nhanh tất cả các truy vấn do kích thước của chúng.

 

Lịch sử

WHOIS ban đầu được phát triển vào năm 1994 bởi Jon Postel tại Viện Khoa học Thông tin của UCLA. Năm 1995, Postel xuất bản RFC 1597 mô tả giao thức.

Năm 1996, máy chủ WHOIS công cộng đầu tiên được điều hành bởi Network Solutions. Năm 1997, Network Solutions đã phát hành phiên bản thương mại đầu tiên của phần mềm. Phiên bản đầu tiên của phần mềm chỉ bao gồm chức năng cơ bản.

Năm 1999, Giải pháp Mạng được VeriSign Inc mua lại. Năm 2000, VeriSign phát hành phiên bản đầu tiên của phần mềm với sự hỗ trợ đầy đủ cho địa chỉ IPv6.

Năm 2001, VeriSign tách hoạt động của hệ thống WHOIS thành một công ty con riêng biệt có tên là VeriSign Online Corporation.

Năm 2002, Cơ quan cấp số được ấn định trên Internet (IANA), theo hợp đồng từ VeriSign, bắt đầu chỉ định TLD mới. Điều này dẫn đến sự gia tăng lớn về số lượng hồ sơ trong cơ sở dữ liệu WHOIS.

Năm 2003, VeriSign công bố kế hoạch bán Công ty Cổ phần Trực tuyến VeriSign cho Neustar. Vào thời điểm này, VeriSign tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục vận hành dịch vụ WHOIS cho đến năm 2007. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 9 năm 2004, VeriSign thông báo rằng họ đã bán VeriSign Online Corporation, bao gồm cả dịch vụ WHOIS, cho Neustar với giá 890 triệu đô la.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2006, Neustar đã thay đổi URL cho dịch vụ WHOIS thành whois.net.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2008, Neustar hoàn tất việc mua lại Dynadot, Inc. và tiếp tục vận hành Dịch vụ WHOIS thông qua Dynadot.

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2012, Neustar thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận để mua lại Tucows, Inc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem thông báo mua lại Tucows. Là một phần của thỏa thuận, Neustar nắm quyền kiểm soát dịch vụ WHOIS do Tucows điều hành.

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2013, Neustar thông báo bán mảng kinh doanh WHOIS cho eNom, LLC.

 

Đặc trưng

Dịch vụ WHOIS cho phép người dùng truy vấn các loại thông tin sau:

Đăng ký tên miền

Phân bổ địa chỉ IP

Ngày hết hạn tên miền

Liên hệ hành chính

Liên hệ kỹ thuật

Liên hệ thanh toán

Liên hệ đăng ký

Bản ghi DNS

Bản ghi PTR

Tra cứu ngược

Báo cáo Spam

Báo cáo lạm dụng

 

Bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS

Bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS cho phép bạn ẩn thông tin cá nhân của mình khỏi các công cụ tìm kiếm, ISP và những người khác. Bạn có thể sử dụng tính năng bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS để bảo vệ danh tính của mình nếu người khác đăng ký tên miền của bạn.

Whois Privacy Protection bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng cách ẩn thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Thông tin cá nhân của bạn sẽ vẫn ở chế độ riêng tư ngay cả khi bạn đã chuyển quyền sở hữu tên miền của mình.

Bạn có thể bật tính năng bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS bằng cách chọn "Ẩn WHOIS của tôi" trên trang Thiết lập miền của Bảng điều khiển.

Bảo vệ quyền riêng tư được bật theo mặc định. Nếu bạn muốn tắt tính năng bảo vệ quyền riêng tư, hãy nhấp vào Tắt. Để bật lại bảo vệ quyền riêng tư, hãy nhấp vào Bật.

Nếu bạn không chắc liệu mình có nên tắt tính năng bảo vệ quyền riêng tư hay không, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp bạn xác định xem bạn có cần tắt tính năng bảo vệ quyền riêng tư hay không.

 

Câu hỏi thường gặp về bảo vệ quyền riêng tư

Điều gì xảy ra khi tôi bật tính năng bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS?

Khi bạn bật tính năng bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS, thông tin cá nhân của bạn sẽ không còn xuất hiện trong cơ sở dữ liệu WHOIS trừ khi bạn yêu cầu cụ thể.

 

Làm cách nào để thực hiện các thay đổi đối với cài đặt bảo mật WHOIS của tôi?

Để thay đổi cài đặt bảo mật của bạn, hãy truy cập trang Thiết lập miền trong Bảng điều khiển của bạn. Trên trang Thiết lập miền, chọn Ẩn WHOIS của tôi và sau đó nhập cài đặt bảo mật mong muốn của bạn.

 

Tại sao cài đặt bảo mật WHOIS của tôi nói "Đã tắt"?

Một số tổ chức đăng ký tên miền cung cấp một tính năng gọi là "khóa miền", ngăn không cho đăng ký mới trong khi cài đặt quyền riêng tư của miền được đặt thành "bị vô hiệu hóa". Khi bạn mua miền với tổ chức đăng ký tên miền cung cấp khóa miền, quy trình đăng ký miền sẽ tự động đặt cài đặt quyền riêng tư của miền thành vô hiệu hóa. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai tra cứu bản ghi WHOIS của miền của bạn sẽ chỉ thấy thông tin về chủ sở hữu hiện tại của miền.

 

Tôi có thể tắt tính năng bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS cho tất cả các miền được đăng ký trong tài khoản của tôi không?

Đúng. Đi tới trang Thiết lập miền và bỏ chọn Ẩn WHOIS của tôi. Sau đó, chọn Tắt tất cả các miền.

 

Bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS kéo dài bao lâu?

Bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS kéo dài cho đến khi bạn xóa nó một cách rõ ràng.

 

Dữ liệu WHOIS được cập nhật bao lâu một lần?

Dữ liệu WHOIS được cập nhật mỗi khi có thay đổi về trạng thái tên miền của bạn. Ví dụ: nếu bạn chuyển quyền sở hữu tên miền của mình, cơ sở dữ liệu WHOIS sẽ cập nhật để phản ánh thay đổi này.

 

Tôi có cần gia hạn chế độ bảo vệ quyền riêng tư WHOIS của mình không? Tôi có thể duy trì chế độ bảo vệ quyền riêng tư WHOIS của mình vô thời hạn không?

Không. Nếu bạn không gia hạn chế độ bảo vệ quyền riêng tư WHOIS của mình, chế độ bảo vệ này sẽ hết hạn sau một năm kể từ ngày bạn mua dịch vụ lần đầu.

 

Tính năng bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS có hoạt động đối với.com, .net và các miền cấp cao nhất khác không?

Đúng. Bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS hoạt động cho tất cả các miền cấp cao nhất (TLD).

 

Bảo vệ quyền riêng tư của WHOIS có miễn phí không?

Đúng. WHO IS bảo vệ quyền riêng tư được cung cấp như một phần của gói cơ bản của chúng tôi.

 

Tôi đang gặp sự cố khi đăng ký miền. Tôi có thể làm gì?

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng ký miền, vui lòng gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng.

 

Điều gì xảy ra nếu tôi không biết ai sở hữu miền của mình? Có cách nào để tìm ra không?

Không. Cơ sở dữ liệu WHOIS chỉ chứa thông tin về (các) chủ sở hữu hiện tại của miền. Bạn không thể xem lịch sử của chủ sở hữu trước đây của miền.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó khác có quyền truy cập vào hồ sơ WHOIS của tôi? Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn chúng?

Bạn có thể ngăn người khác xem bản ghi WHOIS của mình bằng cách thay đổi cài đặt bảo mật của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc phần ở trên có tiêu đề "Làm cách nào để thực hiện các thay đổi?"